Rodeløkka Vel i bydel Grünerløkka i Oslo

Velkommen til Rodeløkka vel!

Vi håper dere er like glade som oss for å bo her på Rodeøkka, gode naboer!

Hyggelige arrangementer i nær framtid på velhuset:

Før jul satser vi på å få til en ny (den femte) musikkpuben på velhuset. Dette er den tredje i rekken, og de andre har vært virkelig vellykkede. Ulike musikalske innslag står på programmet, og det blir salg av øl og vin (cash eller vipps). Ta med noe snæcks til fellesbordet. Send en e-post til Heidi på [email protected] hvis du vil opptre! Les mer HER.

Dersom det skal bli noe juleverksted for de minste og halloween-feiring, er vi avhengige av at noen tar ansvar for dette. De som har dratt lasset i mange, mange år, har nå store barn. Disse arrangementene har vært for barn under skolealder. Hvis du er interessert i å hjelpe til med dette, ta kontakt med velet.

Vi har tidligere hatt flere møter om trafikksituasjonen på Rodeløkka. Les om dette HER. Hvis du har film eller bilde av farlige situasjoner i trafikken på Rodeløkka, samler Birte, Stian og Ina info om dette. Send da gjerne mail til Birte på [email protected] om dette!

Faste arrangementer:

Den første mandagen i måneden er det strikk & drikk på velhuset. Ta med deg strikketøy og kom! Eller kom uten strikketøy, bare for å skravle med naboer. Ta gjerne med noe snacks til fellesbordet.

Hilsen styret i Rodeløkka Vel

PS: Bli medlem hvis du ikke er det allerede! Vi håper at flest mulig vil støtte velforeningen vår!


Om Rodeløkka og Rodeløkka vel

Rodeløkka vel er en upolitisk og frivillig organisasjon som ble opprettet i 1953, og som har til formål å fremme medlemmenes felles interesser og virke for et bedre bomiljø, Velet har sitt virkeområde på det sentrale Rodeløkka, som avgrenses av Helgesensgate i sør, Dælenenggata i nord, Trondheimsveien i øst og Gøteborggata i vest.

Innenfor dette området finnes omlag hundre trehus, hovedsakelig oppført i perioden 1850 til 1878, da Rodeløkka ble innlemmet i Christiania by og murtvangen også ble gjort gjeldende for dette området (se artikkelen Rodeløkkas eldste historie).

Over: Utsyn nedover Langgata, Rodeløkkas hovedgate. Øverst til høyre: Utsyn oppover Tromsøgata. Nederst til høyre.: Blindveien "Gamle" Snippen.

Helt fra 1930-tallet av og fram til slutten av 1970-tallet var det meningen at trehusbebyggelsen skulle rives og erstattes med moderne boligblokker. Men saneringsplanen møtte etterhvert så iherdig motstand fra beboerne at de til slutt ble oppgitt (se artikkelen Saneringsplan som høstet storm). Det aller meste av trehusbebyggelsen kom i stedet på Byantikvarens "gule liste", som er graden under fredning og tillater fasademessige endringer som er godkjent av Byantikvaren.

Innenfor dette området finnes omlag hundre trehus, som hovedsakelig ble oppført i perioden 1850 til 1878, da Rodeløkka ble innlemmet i Christiania by og murtvangen også ble gjort gjeldende for dette området (se artikkelen Rodeløkkas eldste historie).

Etter at saneringstrusselen var blitt avverget, ble de fleste av trehusene rehabilitert og innvendig modernisert av beboerne (og av kommunen der den var huseier). Fra å ha vært et svært nedslitt område mange kalte slum, er Rodeløkka i løpet av de siste tretti--førti årene forvandlet til en trivelig og velholdt "landsby" midt i indre Oslo øst, der det er blitt stas å bo.

Området har et brokete preg av gammelt og nytt om hverandre, men med en mer homogen trehusbebyggelse enn byens øvrige områder med gamle trehus. Rodeløkka vel er naturlig nok opptatt av å ivareta denne profilen.

Styret i Rodeløkka vel velges på årsmøtet som holdes hvert år innen utgangen av mars. Halve styret er på valg hvert år. Styret arbeider med løpende saker og har ulike arrangementer for medlemmer og andre. Dette er både miljøskapende aktiviteter for så og store, som den årlige 17. mai-festen på fellesarealet ved velhuset, og åpne møter om ulike temaer, deriblant lokalhistoriske emner, og av kulturell art. For mer informasjon om velet, se siden Organisatorisk.

Velets møter foregår i Rodeløkka velhus i Tromsøgata 22. Velhuset leies ut til medlemmer og andre for møter og selskaper. Drift og vedlikehold av velhuset inngår i styrets arbeid. Se egen side om velhuset.

Alle som bor på Rodeløkka, kan bli medlem i Rodeløkka vel. Da er det husstander som meldes inn, og ikke enkeltpersoner. I sameier og borettslag kan kun enkelt-husstander meldes inn, og ikke sameiet eller borettslaget som helhet. Du kan enkelt sende oss en forespørsel om medlemskap for din husstand på siden Bli medlem.

Velet har også en barnegruppe og en hagegruppe, som det orienteres nærmere om på siden Aktuelt.

Du kan gjerne like oss på Facebook - her finner du velforeningen, og her finner du barnegruppa. I 2017 blir det mange muligheter til å bidra med frivillighet på mange spennende arrangementer!

Bakken i Fjellgata, med den tre etasjers hjørnegården "Arken" tronende på toppen.«Velet har sitt virkeområde på det sentrale Rodeløkka, som avgrenses av Helgesensgate i sør, Dælenenggata i nord, Trondheimsveien i øst og Gøteborggata i vest.» Bli medlem! Lei velhuset!

Rodeløkka Vel
Tromsøgata 22 B
0565 Oslo

Stiftet: 08.12.1953
Org. nr: 892 041 822

Rodeløkka Vel på Facebook

Diverse linker