Barnegruppas arbeid

Illustrasjon: Kurt Evert Stenbakk

I løpet av de siste tjue årene har Rodeløkka fått et langt større innslag av unge barnefamilier enn hva som var tilfellet på 1980- og '90-tallet. Fra å ha vært et nedslitt område i indre Oslo øst som ikke ble ansett som noe godt oppvekstområde, særlig ikke for etnisk norske barn, er situasjonen blitt stikk motsatt. Rodeløkka er nå et av Oslos flotteste oppvekstområder, der ikke minst fellesarealet ved velhuset er en yndet lekeplass.

Gledelig nok har flere småbarnsforeldre latt seg velge inn i velets styre og deltar i velets øvrige arbeid. Dermed er det blitt naturlig for velet å prioritere aktiviteter rettet mot barn og småbarnsfamilier mer enn før. Et utslag av dette var opprettelsen av en velets barnegruppe, som har vært svært aktiv siden 2011. Barnegruppa har arrangert den årlige 17. mai-festen på fellesarealet ved velhuset, og de etterhvert like årlige Halloween-selskapene i velhuset for de minste, samt gresskarutskjæring dagen før. Juleverksted i velhuset første søndag i advent, med tenning av "julegranen" på fellesarealet, der julenissen stikker innom med godteposer, er blitt enda en tradisjon i barnegruppas regi.

Også skolestarter-treff i velhuset for barn som skal begynne på skolen kommende høst, der barna og foreldre kan bli bedre kjent, er blitt en årlig foreteelse. I tillegg arrangerer barnegruppa enkeltstående arrangementer, som filmkveld for de små og "babyshower" med mer.


Bildegalleri fra barnegruppas ulike aktiviteter


Vel blåst! To brave fedre avleverer en 17. mai-fanfare fra velhusets balkong i 2016.


17. mai-festen i 2016 ble godt besøk selv om nasjonaldagen dette året falt sammen med pinsen.


Den halve brannbilen som er festet til muren mot en av naboeiendommene, er et yndet lekeobjekt, særlig på 17. mai.

GLIMT FRA TIDLIGERE 17. MAI-FESTER

Etter noen års pause gjenopptok velet i 2011 tradisjonen med et 17. mai-fest på fellesarealet ved velhuset, som hadde startet på slutten av 1980-tallet av noen småbarnsmødre i nabolaget. Da barna deres var blitt voksne, fant de det naturlig å la andre krefter overta. Det skjedde altså i 2011, og rundt tretti små og store møtte opp i finstasen. Oppmøtet økte sterkt i de kommende årene, helt til mer enn hundre barn og voksne som i de siste årene har benyttet anledningen til å bli bedre kjent med andre beboere etter barnetogets slutt på 17. mai.


Torben og Ina satt både i velets styre og i festfestkomiteen da tradisjonen med 17. mai-fest i velets regi ble gjenopptatt i 2011.


Fra 17. mai-festen i 2011, da en ny generasjon barn og foreldre tok fellesarealet i bruk til et både stilfullt og uformelt
nabotreff.

17. mai-fest på ballplassen.

Året etter, i 2012, deltok femti voksne og tretti barn deltok på velets 17. mai-fest.


HALLOWEEN-FEIRING FOR DE MINSTE

2011 var også året da Halloween-feiringen for alvor kom til Rodeløkka. Barnegruppa tok utfordringen og arrangerte Hallowee-fest i velhuset, som var dekorert etter alle kunstens regler med skrekkingytende rekvisitter. Før festen var det gresskar-utskjæring, og selvsagt gikk skummelt utkledte barn på en "knask eller knep"-runde i strøket. Dermed var enda en ny tradisjon startet, som raskt ble så populær at man noen år senere måtte lage to fester, en for barn under skolealder og en for barn på de første klassetrinn. LIke fullt er det blitt "stinn brakke".

Plakaten for det første Halloween-arrangementet i 2011.


Barn i flotte kostymer på "knask eller knep" runde i 2011..

JULEVERKSTED OG JULEGRAN-TENNING

En tredje årlig tradisjon som ble startet i 2011, er juleverkstedet første søndag i advent i velhuset. Dette arrangementet i årenes løp er blitt så godt besøkt at barnegruppa har måttet starte med forhåndspåmelding.


Fra juleverkstedets spede start anno 2011: Store og små koser seg rundt langbordet inne på Rodeløkka velhus.


Så var julegranen på fellesarealet (som egentlig er en klynge av tre tujaer) pyntet med lys og tent.

«Velet har sitt virkeområde på det sentrale Rodeløkka, som avgrenses av Helgesensgate i sør, Dælenenggata i nord, Trondheimsveien i øst og Gøteborggata i vest.» Bli medlem! Lei velhuset!

Rodeløkka Vel
Tromsøgata 22 C
0565 Oslo

Stiftet: 08.12.1953
Org. nr: 892 041 822

Rodeløkka Vel på Facebook

Diverse linker

Hjem » Aktuelt » Barnegruppas arbeid