Årsmelding 2013

RODELØKKA VELS ÅRSMELDING FOR 2013

1. Styre og medlemmer
Velet har siden årsmøtet 13. mars 2013 hatt følgende styre: Morten Fastvold, Terje Krog, Ina Rørtveit, Ann Kristin Schjelderup, Sam Daams, Heidi Røsok-Dahl, Hanne Sophie Claussen, Erik Haarstad, Jens-Erland Hoel og Torben Grue. I tillegg har Vegard Thomassen sittet som varamedlem. På årsmøtet gikk Paal Sørensen ut av styret etter mange års tjeneste som kasserer. Morten Fastvold, Terje Krog, Hanne Sophie Claussen og Ina Rørtveit tok gjenvalg for to år, mens Sam Daams ble valgt inn i styret for to år. I tillegg ble Vegard Thomassen innvalgt som varamedlem (siden styret ifølge vedtektene kan ha maks ti medlemmer). Det nye styret konstituerte seg ved også dette året å velge Morten Fastvold som leder, mens Sam Daams ble valgt som kasserer. Ved utgangen av 2013 hadde velet 164 medlemmer (husstander) som betalte kontingent for 2013 og/eller meldte seg inn i velet. Tar vi med dem som betalte kontingent i 2012 og/eller 2011, men ikke i 2013, kommer medlemstallet opp i 190. Medlemstallet har dermed økt med 25, til tross for noe utflytting. Også i 2013 delte vi ut adresserte giroblanketter for fornyelse av medlemskap (i mars). Morten Fastvold og velets webansvarlige Kurt Evert Stenbakk ivaretok som før denne rutinen, samt ajourførte medlemskartoteket. Ut på våren trakk Kurt Evert Stenbakk seg som webansvarlig. På høsten nedsatte styret en komité bestående av Sam Daams, Heidi Røsok-Dahl og Morten Fastvold for å utarbeide nye rutiner for ajourføring av medlemskartotek og betaling/innkreving av medlemskontingent. Vi tar sikte på å gå bort fra adresserte giroer som printes ut og legges i postkassene, og på at all innbetaling skjer per nettbank, mens alle fornyingsbrev/purrebrev sendes som epost. Arbeidet med dette pågikk ved utgangen av 2013.

» Tilbake til Årsmelding

«Velet har sitt virkeområde på det sentrale Rodeløkka, som avgrenses av Helgesensgate i sør, Dælenenggata i nord, Trondheimsveien i øst og Gøteborggata i vest.» Bli medlem! Lei velhuset!

Rodeløkka Vel
Tromsøgata 22 C
0565 Oslo

Stiftet: 08.12.1953
Org. nr: 892 041 822

Rodeløkka Vel på Facebook

Diverse linker

Hjem » Organisatorisk » Årsmelding » Årsmelding 2013