Årsmelding 2018

1. Styret og medlemmer

Rodeløkka vel har siden årsmøtet 15. mars 2018 hatt følgende styre: Morten Fastvold (leder), Sam Daams (kasserer), Erik Haarstad, Kari-Anne Næssø, Terje Krog, Helene Terjesen, Øystein Dahle, Bjørn Skar Ødegaard og Ina Knowles.

På årsmøtet gikk Ann Kristin Schjelderup, Heidi Røsok-Dahl og Vegard Thomassen ut av styret etter å ha sittet i styret i mange år. Erik Haarstad og Kari-Anne Næssø tok gjenvalg for to år, mens Øystein Dahle, Bjørn Skar Ødegaard og Ina Knowles ble valgt inn for to år.

Styret hadde kun to styremøter i 2018, 22. januar og 10. september. Dette er færre møter enn vanlig, men styret har også kommunisert en del per epost. Grunnen til det forholdsvis lave aktivitetsnivået er at vi ventet på at kommunen skulle bli ferdig med de siste formaliteter rundt velhuskjøpet, og at det ikke var mange presserende saker dette året. Det meste av velets aktiviteter arrangeres dessuten av enkeltmedlemmer, og er dermed selvgående, i tråd med velets flate struktur.

Ved utgangen av 2018 hadde velet 149 medlemmer (husstander) som betalte kontingent for 2018. Det er 6 færre i 2017, da tallet var 155. Tallet på alle husstander som har meldt seg inn i velet, er imidlertid på godt over to hundre. Mail til medlemmene om fornying av årskontingent ble sendt ut i april, og en purremail til de som ikke hadde fornyet, ble sendt i november. De som ikke hadde betalt kontingent i 2017, fikk en ekstra purring i 2018.

Velets barnegruppe er blitt stadig mindre de siste par årene, og i 2018 var det kun Ann Kristin Schjelderup og tidligere styremedlem Ina Rørtveit som sørget for at barnegruppas faste, årlige aktivitetene ble holdt. Disse er 17. mai-arrangementet, skolestartertreff, en Halloween-helg for de minste barna og et juleverksted første søndag i advent. Ann Kristin, som i årevis har gjort en stor innsats i barnegruppa, ønsker ikke lenger å fortsette med dette. Det blir derfor styrets oppgave å sørge for at de faste arrangementene fortsatt holdes, fortrinnsvis ved å etablere en ny barnegruppe.

2. Medlemsmøter og andre arrangementer

Torsdag 15. mars hadde velet årsmøte, der snaut tjue personer møtte fram. Styrets forslag til årsmelding og regnskap ble godkjent, og de foreslåtte styremedlemmer ble valgt, jf. punkt 1. Etterpå var det sosialt samvær.

På nasjonaldagen 17. mai hadde vi tradisjonen tro et arrangement på fellesarealet ved velhuset. Rundt to hundre barn og foreldre og andre kom innom. Arrangementet startet som vanlig på ettermiddagen. Det var dekket langbord, mange hadde med seg en rett til buffeten, og det ble servert pølser for barna fra velets grill. Levende musikk ble det også fra noen frammøtte musikanter. Arrangementet ble nok en gang en hyggelig møteplass for nyinnflyttede og etablerte løkka-beboere.

Lørdag 15. september var det loppemarked på fellesarealet ved velhuset, der også barn hadde salgsboder. Det ble solgt kaffe, vafler og kaker. Arrangør var Rodeløkka-beboer Birte Bødtker i samarbeid med velet.

Lørdag 20. oktober ble det for fjerde gang holdt musikkpub i velhuset, der lokale musikanter (Banjo & Børst, Julius Winger, Gjermund Vognild, Magnar Johansen, Audun og Veronica Duo samt sangkoret Rodeklang) opptrådte. Igjen var oppmøtet godt.

Lørdag 27. og søndag 28. oktober arrangerte velet tradisjonen tro en Halloween-helg for de minste barna. Det var gresskarutskjæring på fellesarealet ved velhuset lørdag formiddag, og Halloween-fest for de minste (under skolealder) søndag ettermiddag. Etter festen gikk disse, som er for små til å gå «trick or treat» på selve Halloween-dagen, en slik runde i området. Alle ble oppfordret til å kle seg ut (også de medfølgende voksne), men uten at kostymene var altfor skumle.

Mandag 26. november hadde velet et skolestartertreff for Rodeløkka-barn født i 2013 som skal begynne på skolen høsten 2019. Som ved de tidligere års skolestartertreff fikk barna og deres foreldre en fin mulighet til å lære hverandre å kjenne på tvers av barnehager og hvilke skoler de skal begynne på. Det ble servert en enkel middag.

Søndag 2. desember inviterte barnegruppa til det årlige juleverkstedet i velhuset. Der lagde små og store julepynt, julekort, til og fra-lapper og andre gaver mens de hørte på julemusikk. Det ble servert julegrøt og saft til barna, og kaffe og grøtrester til de voksne. Da mørket hadde senket seg, ble «julegrana» på fellesarealet tent foran om lag hundre barn med foreldre. Det ble servert gløgg og pepperkaker, og nissen kom på besøk.

Velstyret inviterte også til et whiskybad 5. oktober og til en quiz-kveld 1. november, men disse arrangementene ble avlyst på grunn av for liten påmelding.

På voksen- og mødrefronten arrangerte velet også i 2018 «strikk og drikk»-kafeer i og utenfor velhuset. Som i 2017 ble det seks slike kvelder, alle på mandager (5. februar, 7. mai, 4. juni, 6. august, 3. september og 5. november). Disse uformelle samlingene er blitt en møteplass der man kan bli bedre kjent og være sosial. Folk tar med seg noe til fellesbordet, og det er ikke strikketvang.

På de fleste mandagskvelder i vår- og høstsemesteret hadde Rodeløkkas bridgelag også i 2018 sine spillkvelder i velhusets første etasje. Disse bridgekveldene er for lengst blitt en tradisjon, for ikke å si en institusjon, og er åpne for alle interesserte.

Velstyret stilte også velhuset og fellesarealet til disposisjon for Akerselva Kultur- og Teaterlag, som våren 2018 ønsket å lage en vandreteater-forestilling med tittelen «Rodeløkka-historier». Etter en iherdig øveperiode som til dels foregikk utendørs med mye sang (noe tolerante naboer bar over med), hadde forestillingen premiere mandag 30. april. Den startet på Rodes plass og fortsatte opp Langgata, og endte på fellesarealet ved velhuset. Forestillingen var langt på vei basert Rodeløkka- veteranen Alf Folmers erindringsbok Gutten fra sjokoladefabrikken, og 97 år gamle Folmer (som gjestet velet i 2017) var tilstede på premieren. Forestillingen ble også spilt 2., 3. og 4. mai, og fikk hver gang et publikum på om lag hundre personer fra hele byen.

3. Dugnader og fellesarealet

Det ble dette året ingen dugnad i regi av velets hagegruppe på fellesarealet før 17. mai. Grunnen til det er at entreprenøren som hadde rehabilitert uthuset i Tromsøgata 22, først i mai avsluttet arbeidet og fikk fjernet det de hadde lagret på fellesarealet. Siden det da ikke så så aller verst ut på plassen, besluttet vi å vente til neste år med en større dugnad.

På styremøtet 10. september ble hagegruppa bedt om å vurdere hva vi bør gjøre med de tre tujaene på fellesarealet som står tett sammen, og til sammen utgjør «julegrana». Bør vi vurdere å felle ett eller flere av dem, nå som de er blitt så store at de er i ferd med å bli et lite skogholt?

Det var også stemning i styret for å fjerne betongrampen på fellesarealet, som ikke brukes til annet enn sklie for små barn, noe den ikke er særlig godt egnet til. Men rampen er for tung og solid til å kunne fjernes med håndkraft på en dugnad. Her gjenstår det å finne en løsning.

4. Drift og utleie av velhuset

I tillegg til velets arrangementer (omtalt i punkt 2) ble velhuset i 2018 leid ut til 110 arrangementer – til 14 møter, 9 kurs, 21 barneselskap, 13 navnefester, 47 selskaper og 6 andre typer arrangementer. Dette er akkurat like mange arrangementer som i 2017. Som i de foregående år har velhuset vært utleid til kursvirksomhet (Grete Roede-kurs) én kveld i uka i både vår- og høstsemesteret.

Utleien av velhuset er velets desidert største inntektskilde, og nådde i 2018 en brutto inntekt på
kr 192 200. Dette er en økning i forhold til 2017, da brutto inntekt var kr 174 492. Den fortsatt store pågangen for å leie velhuset må langt på vei tilskrives en god «jungeltelegraf» og hyggelige priser, samt at utleien annonseres på velets nettsted.

Utleien av velhuset ble også dette året administrert av Sam Daams (booking-ansvarlig) og Ina Rørtveit og Kari-Anne Næssø (kontaktpersoner for henting og levering av nøkkel). Vask og øvrig daglig vedlikehold ble administrert av Hanne Sophie Claussen.

Når det gjelder vedlikehold og påkostninger, skiftet vi ut alle lampene i andre etasje, siden de som hang over bordene, hadde en tendens til å bli fjernet, for så å bli borte. Kuplene ble også jevnlig knust. Lampene ble erstattet med noen rimelige IKEA-lamper med sokler som kunne festes til bjelkene, og som kunne dimmes. Også lampene med lysstoffrør på kjøkkenet, som ikke var særlig pene, ble skiftet ut med slike lamper.

Videre kjøpte vi inn nye panelovner for å erstatte de som ikke lenger virket. Dette løste problemet med at det ofte er for kaldt i andre etasje, noe leietakere flere ganger har klaget over. Vi fikk samtidig byttet ut stikkontaktene på oversiden av takbjelkene med faste koblingspunkter for lampene, siden strømkretsen for lampene er koblet til en dimmer. I tillegg fikk vi montert stikkontakter i takhøyde som kan brukes til elektrisk utstyr.

Styret luftet tanken om å fornye kjøkkenet på en enkel måte, siden det nå ser så slitent ut at vi knapt kan være bekjent av dette. Vi vedtok å utrede en minimumsløsning, som vil være en midlertidig løsning dersom velhuset får et tilbygg, slik vi har hatt planer om. Men vi har strengt tatt ikke lov til å fornye kjøkkenet før velhuskjøpet er gått i orden. Og det skjedde heller ikke i 2018, jf. punkt 5.

5. Velhuskjøp-saken

Høsten 2017 hadde kommunen ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) oversendt velhuskjøp- saken til Bystyret, siden den likevel (stikk i strid med hva vi tidligere hadde fått vite) måtte opp til politisk behandling. Vår saksbehandler i EBY lovet å informere oss når hun fikk vite noe mer. Vi kunne også finne ut av dette selv ved å ved å sjekke Bystyrets sakslister, som er tilgjengelige på nettet.

I slutten av august sendte EBY sendte oss et brev der de ba oss om å undertegne en tilleggskontrakt for å rette opp en feil i kontrakten vi året før hadde undertegnet, siden det der sto at tomta vi skal bygsle, er regulert for spesialområde bevaring. Det skal i stedet stå at den er regulert som fellesareal for opphold og lek. EBY ba oss også om å parafere noen dokumenter de hadde glemt å legge ved året før, og opplyste at saken nå lå hos Byrådsavdeling for byutvikling, for forberedelse til Bystyrets behandling. Vi etterkom anmodningen straks. Ved årets utgang hadde ikke noe mer skjedd.

6. Andre saker

Byggevirksomheten ved velhuset.

Entreprenøren som helt siden sommeren 2016 har holdt på med å rehabilitere det store uthuset i Sameiet Tromsøgata 22 til bolig, ble omsider ferdig på forsommeren 2018. Da var den avtalte tidsfristen for lagring av materialer på en del av fellesarealet overskredet med over et år. Dette gjorde at fellesarealet ble mindre brukt til lek og annen rekreasjon enn vanlig i vårsemesteret. Noen av buskene vi har plantet på fellesarealet, hadde også fått hard medfart. Det ligger dermed an til en solid forsommerdugnad på fellesarealet i 2019.

Ønsket om fiberkabler på Rodeløkka.

Noen av velets medlemmer, med Lars Gunnar Vik i spissen, har i flere år prøvd å få ulike bredbåndsaktører til å legge kabler som gir husstander på Rodeløkka et fullverdig internettilbud. Det har aktørene ikke vært villig til fordi inntjeningen vil bli for liten, pluss at det visstnok er en generell utbyggingsstopp. Vinteren 2018 spurte Lars Gunnar om velet kunne være med på å inngå en avtale med Viken Fiber, der velet bidro til å skaffe dem mange nok interesserte husstander til at legging av kabler ble økonomisk interessant. Det viste seg imidlertid vanskelig å få et pristilbud som er tilstrekkelig fristende.

» Tilbake til Årsmelding

«Velet har sitt virkeområde på det sentrale Rodeløkka, som avgrenses av Helgesensgate i sør, Dælenenggata i nord, Trondheimsveien i øst og Gøteborggata i vest.» Bli medlem! Lei velhuset!

Rodeløkka Vel
Tromsøgata 22 C
0565 Oslo

Stiftet: 08.12.1953
Org. nr: 892 041 822

Rodeløkka Vel på Facebook

Diverse linker

Hjem » Organisatorisk » Årsmelding » Årsmelding 2018