​Årsmelding 2022

1. Styret og medlemmer

Velet har siden årsmøtet 17. mars hatt følgende styre: Morten Fastvold (styreleder), Sam Daams (kasserer), Kari Sellæg, Bjørn Skar Ødegaard, Øystein Dahle, Helene Terjesen, Kari-Anne Næssø, Robert Sørensen, Ann Kristin Schjelderup og Ina Rørtveit.

På årsmøtet gikk Terje Krog, Erik Haarstad og Ina Marie Knowles ut av styret, mens Robert Sørensen, Ann Kristin Schjelderup og Ina Rørtveit ble valgt inn i styret. De øvrige tok gjenvalg.

Ettersom velet ikke hadde årsmøte i 2020 og 2021 på grunn av pandemien, valgte vi som en éngangsforeteelse hele styret (og ikke bare halve styret, slik det står i vedtektene). Etter forslag fra styreleder ble halvparten av styremedlemmene ble valgt for ett år, mens den andre halvparten ble valgt for to år. Dermed kan vi fra og med neste årsmøte velge halvparten av styret for to år, i henhold til vedtektene.

De styremedlemmene som ble valgt for to år, er Øystein Dahle, Kari Sellæg, Robert Sørensen, Ann Kristin Schjelderup og Ina Rørtveit. De styremedlemmene som ble valgt for ett år, er Morten Fastvold, Sam Daams, Kari-Anne Næssø, Helene Terjesen og Bjørn Skar Ødegaard.

I mai fikk vi den triste beskjeden om at Terje Krog var gått bort etter kort tids sykdom. Terje var helt siden slutten av 1980 tallet en bauta i Rodeløkka vel, og satt i styret nesten helt fram til sin død. På 1990-tallet var han også velets leder i flere år, og gikk i bresjen for en fornyelse av velet som en sosial møteplass i form av en rekke godt besøkte møter og julebord (med smalahove). Terje var også en krumtapp i bestrebelsene på å få kjøpt og utbedret velhuset. Velet sendte en krans til bisettelsen.

Ved utgangen av 2022 hadde velet 283 medlemmer (husstander), hvorav 244 betalte kontingent for 2022, noe som er ny rekord. Mail til medlemmene om fornying av årskontingent ble sendt ut vinteren 2022, med god respons.

2. Medlemsmøter og andre arrangementer

I 2022 klarte velet gledelig nok å komme tilbake til sitt normale aktivitetsnivå etter to år med pandemi. Vi hadde i fjor omtrent like mange medlemsmøter og andre aktiviteter som før pandemien.

Medlemsmøter:

17. mars hadde velet årsmøte, der om lag 30 medlemmer var til stede. Styrets årsmelding for perioden 2019—2021 ble lest opp og enstemmig godkjent. Styrets regnskap for perioden 2019—2021 ble også enstemmig godkjent, under forutsetning av at det ble godkjent av velets revisor. (Det ble senere godkjent.) Styret orienterte om de planer man hadde for resten av året, der den utvendige utbedringen av velhuset var hovedsaken.

31. mars var det medlemskveld med temaet «Botanikk og drikk», med Anders Often fra Norsk Institutt for Naturforvaltning på Ås som innleder. På det godt besøkte møtet, der det kom mange spørsmål og innspill, orienterte han om planter og blomster som kan trives i hagene her på løkka – om det vakre, det spiselige, det nyttige og det nødvendige.

22. april hadde vi en forfatterkveld der fire Rodeløkka-beboere som nylig hadde utgitt bok, presenterte sin bok og svarte på spørsmål fra de frammøtte. De lokale forfatterne var Erlend Tidemann, Morten Fastvold, Sølvi Wærhaug og Torgny Hasås. Også denne gangen var det godt oppmøte.

2. mai ble det invitert til «Strikk og drikk»-treff etter to års pause på grunn av pandemien. Intensjonen var at man igjen skulle ha slike treff første mandag i måneden (bortsett fra i sommerferien). Det ble i tråd med dette arrangert «Strikk og drikk»-treff også 6. juni, 5. september, 2. oktober og 12.desember. Initiativtaker var, som i tidligere år, Ann Kristin Schjelderup.

5. mai var det vinsmaking for en engere krets forhåndspåmeldte, med sommelier og tidligere journalist Anne Fredrikstad fra Det Gode Vinliv som veileder. Kveldens tema var italienske viner. Initiativtaker var Kari- Anne Nessø.

17. mai hadde vi tradisjonen tro fest for små og store på fellesarealet, med utegrill og langbord for alle som ville spise og drikke. Også dette året var det solid oppmøte, med godt over hundre som var innom. Lokale musikanter underholdt. Velhusets nye balkong med murt platting under med ny inngang til kjøkkenet, ble samtidig innviet.

15. oktober arrangerte noen løkka-beboere en nabolagsfest på fellesarealet med enkel matservering og vinylsnurrere under balkongen. Festen startet på dagtid, og varte fram til midnatt. Ved 14-tiden trakk man innendørs for å høre på riksantikvar Hanna Geiran, som var invitert for å snakke om Rodeløkka i et nasjonalt perspektiv. Det var et interessant og foredrag som var så godt besøkt at det var kø nedover trappa for å høre på. Iniativtakere var Anders og Anfinn i Solhauggata.

Helgen 22.–23. oktober ble det arrangert sytreff på velhuset. Initiativtaker var Ann Kristin Schjelderup, som er hobbysyer og ofte får spørsmål om hvordan man syr ulike plagg.

28. oktober var det en ny runde med Rodeløkka Poker Tour, som er en uhøytidelig gamblingkveld med premiepott og deltakeravgift, uten at det dreide seg om de helt store summer. Initiativtaker var Sam Daams.

29. oktober, som var en lørdag, inviterte velets barnegruppe til gresskar-utskjæring på fellesarealet på dagtid. Samme ettermiddag/kveld var det Halloweenfest for de yngste (under skolealder) på velhuset, med disco-dans før man gikk en «knask eller knep»-runde i nabolaget. Rundt 20-25 barn med foreldre deltok.

10. november inviterte multimediakunstner og velmedlem David Chocron til foredrag om fortellinger og fortellerkunstens kraft, og om hvordan vi kan bruke narrative teknikker i kreative prosesser. Nærmere tjue interesserte tilhørere møtte opp.

11. november var det igjen musikkpub, den femte i rekken, der lokale musikanter opptrådte. Også denne gangen var det godt oppmøte og hyggelig sosialt samvær. Initiativtaker var Heidi Røsok-Dahl.

27. november, som var første søndag i advent, arrangerte barnegruppa tenning av en nyplantet julegran på fellesarealet rett etter mørkets frembrudd. Det var et stort oppmøte av store og små, og nissen kom innom med godteposer til barna. Det ble servert gløgg og pepperkaker til alle.

Dugnader:

Våren 2022 ble det utført omfattende dugnadsarbeider på velhuset. Først ble den gamle balkongen revet og materialene lagt i isekker for bortkjøring, og så ble en ny platting under den nyoppførte balkongen (som ikke ble lagd på dugnad) murt og hellelagt. En liten gjeng arbeidskarer gjorde en formidabel innsats og nedla mangfoldige arbeidstimer for å få plattingen ferdig. Dugnadene ble annonsert på svært kort varsel (på medlemsmailen og Facebook), med god respons fra et fåtalls kyndige velmedlemmer. De fikk til og med låne en liten gravemaskin, noe som var til stor hjelp. Velet sparte mange penger på å lage plattingen på dugnad i stedet for å la et firma gjøre jobben.

12. mai hadde vi den årlige vårdugnaden på fellesarealet for å gjøre den fin og ryddig til 17. mai-festen. Denne gangen var jobben ekstra stor fordi det også skulle ryddes etter arbeidene med den nye plattingen. En liten gjeng (ikke bare de samme som murte) deltok.

10. oktober var det høstdugnad på fellesarealet for å feie, plante, klippe kaste og luke. Da plantet vi bl.a. en ny «julegran», et innkjøpt koreansk grantre som ikke skal bli mer enn tre—fire meter høyt.

3. Velhuset

Utleie:

Utleien av velhuset kom raskt i god gjenge etter å ha vært sterkt redusert i de to foregående årene på grunn av pandemien. Den innvendige utbedringen har gjort det merkbart lettere å leie ut velhuset til ulike selskaper enn før. Velhuset ble i 2022 utleid 136 ganger (84 ganger til velmedlemmer og 52 ganger til ikke-medlemmer). Av disse var 86 selskaper (deriblant 23 barneselskaper) og 50 møter, seminarer og lignende. Brutto leieinntekt var på kr 242 621.

Etter at vi i 2019 etter flere års mye om og men fikk ordnet de siste formaliteter rundt velets kjøp av velhuset og bygsling av tomta, fikk vi i mars 2022 omsider tilsendt tinglyst skjøte fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) etter enda litt mer masing.

Utbedringsarbeider:

De fire nye utgangsdørene vi bestilte i september 2021 ble levert i februar 2022. De ble straks montert, delvis på dugnad og delvis av vår lokale tømrer Dan-Ola Karlgård. Utgangsdøra mot gangveien ble utstyrt med moderne elektronisk kodelås, noe som letter det praktiske rundt utleien ved at man ikke trenger noen fysisk nøkkel.

Resten av trinn 2 i utbedringen av velhuset (der den innvendige utbedringen var trinn 1) ble gjennomført i løpet av våren, hovedsakelig i april. Vi fikk da revet den gamle balkongen på dugnad, og murt og hellelagt plattingen fra den nye døra inn til kjøkkenet og ned til fellesarealet, også dette på dugnad (jf. punktet over om dugnader). I tillegg fikk vi oppført en ny og litt modifisert balkong etter arkitekttegning som var godkjent av Byantikvaren. Tømrer Dan-Ola Karlgård og hans firma sto for oppføringen av den nye balkongen, som skjedde i god samordning med muringen av plattingen.

På senhøsten fikk vi på dugnad erstattet noen mønepanner på velhustaket som av en eller annen grunn hadde falt av, og klipt vekk en del grener fra almetreet som gikk helt ned til taket.

Vi hadde ved årets begynnelse planer om å male velhuset på dugnad i sommerhalvåret 2022, men valgte senere å utsette dette til våren 2023. Vi sluttet oss til Stians idé om å male velhuset i samme farger som Tøyen hovedgård (serveringsstedet i Botanisk hage). En malekomité er nedsatt for å forberede dugnaden, som skal skje i april 2023.

Vi registrerte, som et uforutsett problem, at akustikken i velhuset etter utbedringen ikke er god. Det blir et altfor høyt støynivå når det er mange folk i andre etasje som prater sammen. Vi har derfor begynt å utrede lyddempende tiltak for å dempe støynivået.

» Tilbake til Årsmelding

«Velet har sitt virkeområde på det sentrale Rodeløkka, som avgrenses av Helgesensgate i sør, Dælenenggata i nord, Trondheimsveien i øst og Gøteborggata i vest.» Bli medlem! Lei velhuset!

Rodeløkka Vel
Tromsøgata 22 C
0565 Oslo

Stiftet: 08.12.1953
Org. nr: 892 041 822

Rodeløkka Vel på Facebook

Diverse linker

Hjem » Organisatorisk » Årsmelding » ​Årsmelding 2022