Årsmelding 2023

1. Styret og medlemmer

Velet har siden årsmøtet 16. mars hatt følgende styre: Morten Fastvold (styreleder), Sam Daams (kasserer), Kari Sellæg, Bjørn Skar Ødegaard, Øystein Dahle, Helene Terjesen, Kari-Anne Næssø, Robert Sørensen, Ann-Kristin Schjelderup og Ina Rørtveit.

På årsmøtet ble følgende styremedlemmer (halve styret) gjenvalgt for to år: Sam Daams, Kari-Anne Næssø, Helene Terjesen, Bjørn Skar Ødegaard og Morten Fastvold.

Ved utgangen av 2023 hadde velet 239 medlemmer (husstander). Mail til medlemmene om fornying av årskontingent ble sendt ut januar 2023, med god respons.

2. Medlemsmøter og andre arrangementer

Medlemsmøter:

16. mars hadde velet årsmøte, der om lag 30 medlemmer var til stede. Styrets årsmelding for perioden 2022 ble lest opp og enstemmig godkjent. Også styrets regnskap for 2022 ble enstemmig godkjent, under forutsetning av at det ble godkjent av velets revisor. Styret orienterte om de planer man hadde for resten av året, der maling av velhuset utvendig var hovedsaken.

21. april var det musikkpub i velhuset, noe som har vært arrangert én til to ganger i semesteret i de senere år. Sanggruppa Rodeklang og andre lokale musikere deltok på et godt besøkt arrangement.

27. april var det medlemsmøte, der temaet var ville dyr i byen. Vi hadde fått den kjente zoologen Petter Bøckman til å komme og snakke om dette artige temaet, og lokalet var stappfullt under foredraget. Møtet ble en stor suksess, og etterpå var det sosialt samvær.

17. mai hadde vi tradisjonen tro fest for små og store på fellesarealet, med utegrill og langbord for alle som ville spise og drikke. Også denne gangen var det solid oppmøte, der 150–200 personer med stort og smått var innom i løpet av kvelden. Lokale musikanter underholdt.

12. oktober var det medlemsmøte der Harald Engelstad, en av Rodeløkkas veteraner, fortalte og viste lysbilder om boligkampen på syttitallet, da beboere på løkka snudde den alminnelige stemningen fra «Riv rasket!» til «Bevar og rehabiliter!». Dette omhandles i Haralds bok Bystrid, som nylig var utkommet. Lokalet var stappfullt, så vi erfarte nok en gang at det er stor interesse for lokalhistorie.

14. desember var det igjen musikkpub i velhuset i kveld den 14. desember, denne gangen med julesnop til et fellesbord. Sanggruppa Rodeklang, Jazz og Bass, Trio fra Nordlyd, David Chocron og Magnar Johansen bidro med musikalske innslag.

Også i 2023 var det «Strikk og drikk»-treff i velhuset, nærmere bestemt den 6. februar, 1. mai, 5. juni, 7. august, 4. september og 6. november, som alle var første mandag i måneden, tradisjonen tro.

Til forskjell fra tidligere år hadde vi ingen arrangementer spesielt for barn i 2023, som skolestarter-kvelder, Halloween-fest for de minste med gresskarutskjæring i forkant, juleverksted og tenning av «julegrana» utenfor velhuset. Dette har flere årsaker, først og fremst at de som i mange år gjorde en stor innsats i velets barnegruppe har takket for seg etter at deres barn ble for store for målgruppa. Dessuten så vi at flere av arrangementene fikk en uventet stor tilstrømning av barn og foreldre som ikke bor på Rodeløkka, og dermed ble uhåndterlig store. Det er bare å håpe at noen Rodeløkka-beboere som nå har små barn føler seg kallet til å gjenopplive barnegruppa og arrangere gamle og nye aktiviteter i samråd med velets styre, og at vi sammen finner en løsning på nevnte problem.

Dugnader:

Vi tok sikte på å male velhuset utvendig på våren og forsommeren 2023. Vi ble enige om å bruke linolje, og å ha samme farger som Tøyen hovedgård i Botanisk hage. Maling og nødvendig utstyr ble innkjøpt, og dugnad ble arrangert i dagene 20.–23. april, der en håndfull velmedlemmer meldte seg til tjeneste. Vi fikk vasket og børstet velhuset utvendig, satt opp et innleid stillas nederst ved gangveien samt på balkongen, og malt første strøk på tre av veggene. I uka som fulgte fikk vi også malt strøk nummer to der stillasene sto før disse ble tatt ned og levert tilbake til utleiefirmaet. Stort lenger kom vi ikke fordi sommeren fram til fellesferien (og senere også) ble usedvanlig regnfull. Også et usedvanlig kraftig frøregn fra almetreet rett ved velhuset gjorde det i en periode umulig å ha maledugnad. Dermed gjenstår det noe malearbeider, som planlegges utført på dugnad på våren og forsommeren 2024, som forhåpentligvis blir mindre regnfull enn fjorårets.

11. mai hadde vi en godt besøkt dugnad på velhusplassen for å gjøre den fin og ryddig til 17. mai-festen. Plassen ble ryddet, kostet og spylt, blomsterbed og plen ble rakt, og avfall ble kjørt bort.

3. Velhuset

Utleien av velhuset har tatt seg helt opp etter pandemien og nådde nye høyder i 2023. Det skyldes ikke minst at den innvendige utbedringen av velhuset har gjort det merkbart lettere å leie ut velhuset enn før. Velhuset ble i 2023 utleid 147 ganger, omtrent likt fordelt på medlemmer og ikke-medlemmer. Antall selskaper var 106, der om lag halvparten var nabovennlige barneselskap og navnefester, mens antall møter, seminarer og annet (velets møter inkludert) var 41. Det innbrakte velet en brutto leieinntekt på kr 236 400.

Etter at utbedringen av velhuset ble ferdigstilt i 2022, fikk vi malt mye av velhuset på dugnad, jamfør punkt 2 om dugnader.

Vi registrerte, som en uforutsett komplikasjon etter den innvendige utbedringen, at akustikken er blitt dårligere enn før. Støynivået er altfor høyt i både andre etasje og på kjøkkenet i første etasje når mange folk prater sammen. Styret begynte derfor å utrede lyddempende tiltak, som skal iverksettes våren 2024. Ettersom vi like før nyttår fikk innvilget momsrefusjon på drøyt kr 50 000 for utbedringsarbeider foretatt i 2022, har vi økonomi til et slik tiltak.

4. Annet

Forfatter og lokalhistoriker Tallak Moland tok, sammen med Grünerløkka historielag, i 2022 initiativ til å skrive en bok om Rodeløkka. Velet stilte seg positivt til dette, og det ble opprettet en redaksjonskomité der velet er representert (ved styreleder). Redaksjonskomiteen fortsatte sitt arbeid i 2023, og det er gode utsikter til at boka blir trykkeklar i løpet av 2024.

» Tilbake til Årsmelding

«Velet har sitt virkeområde på det sentrale Rodeløkka, som avgrenses av Helgesensgate i sør, Dælenenggata i nord, Trondheimsveien i øst og Gøteborggata i vest.» Bli medlem! Lei velhuset!

Rodeløkka Vel
Tromsøgata 22 C
0565 Oslo

Stiftet: 08.12.1953
Org. nr: 892 041 822

Rodeløkka Vel på Facebook

Diverse linker

Hjem » Organisatorisk » Årsmelding » Årsmelding 2023