Fartshumper i Fjellgata, Langgata og Tromsøgata

Velet registrerer med tilfredshet at kommunen våren 2006 har anlagt en fartshump øverst i Fjellgata og i Langgata samt én nederst i Tromsøgata, slik vi ba om på et møte med Teknisk- og miljøkomiteen 29. august 2005. Der fikk velet ved Paal Sørensen fremlegge våre synspunkter i en åpen halvtime.

På møtet fikk vi opplyst at kommunen hadde budsjett til én hump i Langgata og én i Fjellgata på 2005-budsjettet, og at de ville fremskaffe midler til de øvrige humpene vi ba om på 2006-budsjettet. Dette har de nå innfridd, bortsett fra en hump nummer to i Fjellgata. Den kommer forhåpentligvis etter hvert.

De nye fartshumpene øverst i Fjellgata og Langgata er også blitt trukket lengre tilbake fra Dælenenggata, i tråd med våre ønsker.

Til orientering var de synspunktene vi fremmet på møtet i august 2005 som følger:

  • Vi ønsker primært at det bevilges penger til én hump i tillegg, slik at det totalt blir to humper i hver av gatene. Vi ønsker også en hump nederst i Tromsøgata - se kartet under.
  • Vi ber om at humpene ikke legges ved Dælenenggata fordi dette vil ha liten effekt. I begrunnelsen fra Samferdselsetaten, datert 24.05.2005, står det at dette «vil markere at en kjører inn i en vei med boliger tett inntil». Dette er en effekt som gjelder for 95 % av bilistene, nemlig de som allerede kjører akseptabelt. For resten, som er ungdommer og noen drosjer, er det lengden på det rette veistykket uten hinder som teller. Vi ber derfor om at humpene plasseres slik de blir et hinder i «fartsetappene».
  • Vi ber også om at humpene lokaliseres nær viktige ferdselsårer for barn. I Fjellgata bruker mange gangveien til Gøteborggata når de går til og fra Grünerløkka skole, og i Langgata er det barnehage i Hammerfestgata, samtidig som krysset med Solhauggata er en viktig del av skoleveien.

Velets forslag til plassering av nye fartshumper, der nye humper er avmerket med sort og eksisterende humper er avmerket med rødt. Med unntak av en hump nummer to i Fjellgata er de foreslåtte humpene nå på plass. Den viktige skoleveien mellom Rodeløkka og Grünerløkka skole er avmerket med rød strek.

«Velet har sitt virkeområde på det sentrale Rodeløkka, som avgrenses av Helgesensgate i sør, Dælenenggata i nord, Trondheimsveien i øst og Gøteborggata i vest.» Bli medlem! Lei velhuset!

Rodeløkka Vel
Tromsøgata 22 C
0565 Oslo

Stiftet: 08.12.1953
Org. nr: 892 041 822

Rodeløkka Vel på Facebook

Diverse linker

Hjem » Aktuelt » Fartshumper i Fjellgata, Langgata og Tromsøgata