Har jeg betalt min kontingent i år?

Fyll inn e-post adressen din nedenfor. Om du er registrert vil vi sende deg en link som du kan bruke for å sjekke om du har betalt eller ikke. Har du betalt vil du også finne en link til ditt medlemskort på samme siden.

«Velet har sitt virkeområde på det sentrale Rodeløkka, som avgrenses av Helgesensgate i sør, Dælenenggata i nord, Trondheimsveien i øst og Gøteborggata i vest.» Bli medlem! Lei velhuset!

Rodeløkka Vel
Tromsøgata 22 C
0565 Oslo

Stiftet: 08.12.1953
Org. nr: 892 041 822

Rodeløkka Vel på Facebook

Diverse linker