Om bydel Grünerløkka

Rodeløkka ligger i bydel Grünerløkka i Oslo og er et rolig boligstrøk som avgrenses av Københavngata, Dælenenggata, Trondheimsveien og Helgesens gate. Bydelen har fått navnet etter stiftsprost Frederik Rode, som i 1854 kjøpte en eiendom på 13 da av gården Dælenengen.

KILDE:

Før Rode kom til byen var han stiftsprost Gjerpen i Telemark. Derfra flyttet han et lite hus til Langgata 30 hvor han satt opp en «sommerløkke». Denne sommerløkka beholdt Rode til 1859, da han solgte den til bøssemaker Hans Olsen fra Vågå som utparsellerte eiendommen.

Etter «Vågåbyggen» Olsen fikk området navnet Vågeby,som senere ble til det offisielle navnet Rodeløkka. Og her vokste det opp en treby i 1860-70-årene. Rodeløkka ble innlemmet i byen i 1878. Etter som Rodeløkka lå utenfor byen var det ikke murtvang og andre byggerestriksjoner.

Flertallet av de som bosatte seg i området kom fra bygdene nord og øst for byen. Noen kom også fra Sverige. De fleste var håndverkere, og arbeidere, mens andre igjen var vognmenn og kjøpmenn. Flere bragte med seg hester, kyr, griser og høns. Oslo fikk sine første kolonihager her på Rodeløkka i 1907.

Frem til 1930-årene ble det oppført en del leiegårder i strøket. Det har stått til tider stått hard strid om hvorvidt Rodeløkka skal saneres eller bevares. Resultatet er blitt et kompromiss - vi alle kan leve med!

OPPLYSNINGER OM BYDELEN
Bydel Grünerløkka strekker seg fra sentrumsnære Vaterlands bro i sør til Sinsenkrysset i nord og fra Maridalsveien i vest mot Økern i øst. Pr. 1.1.2003 hadde bydelen 36.153 innbyggere. Bydelen er et mangfoldig og spennende sted å bo, med et rikt forenings- og kulturliv, mange kafeer og restauranter.

Bydelen har historisk forankring i industri- og håndverksnæring og forretningsvirksomhet, og det er et myldrende liv i parker og på gater.

Kilder: Birkelunden Internett og OSLO NÅ, Husstandsavis fra Oslo kommune / Desember 2003


Langgata - sett fra hjørnet Solhauggata. Nederst Sofienberghjemmet.

Utsikt til Rodes plass - sett fra Sofienberghjemmet.

Stiftsprost Frederik Rode
Født: 1800 i København og døde i 1883. Tjenestegjorde som prest i Finnmark 1826 - 34, i Nedre Telemark 1834 - 54, som stiftsprost i Kristiania (Oslo) 1854 - 1859 og i Lier 1859 - 1876.

Rode interesserte seg gjennom hele sin embetstid sterkt for skolevesenet innen sine distrikter, representerte Finnmarks amt på Stortinget og utga verdifulle og interessante «Opptegnelser fra Finnmarken» i 1842.
Kilde:
Gyldensdals store konversasjonsleks., 1972

BYDEL GRÜNERLØKKA:
Les mer om bydelen ved å trykke på logoen til høyre.

Areal: 4750 dekar.
Folkemengde i 2003: 36.153.
Andel av befolkning under 30 år: 40,6 %.
Andel av befolkning over 67 år: 8,8 %
Ikke vestlige innvandrere: 21,3 %
Ugifte: 22691
Gifte: 7496
Separerte/skilte: 4297

Bydelsnavn: Etter fam. Grüner. Friedrich Grüner kjøpte Nedre Foss Mølle i 1672. Innlemmet i Christiania ved byutvidelsen i 1858.«Velet har sitt virkeområde på det sentrale Rodeløkka, som avgrenses av Helgesensgate i sør, Dælenenggata i nord, Trondheimsveien i øst og Gøteborggata i vest.» Bli medlem! Lei velhuset!

Rodeløkka Vel
Tromsøgata 22 C
0565 Oslo

Stiftet: 08.12.1953
Org. nr: 892 041 822

Rodeløkka Vel på Facebook

Diverse linker

Hjem » Aktuelt » Om bydel Grünerløkka