Regler velhuset

REGLER FOR BRUK AV RODELØKKA VELHUS

1. Bruksområde og fasiliteter

Leietaker skal være minst 20 år. Den som står som kontaktperson ved bestilling er personlig ansvarlig for at disse utleie reglementet overholdes. Leietaker disponerer hele velhuset unntatt et avlåst rom (innenfor toalettet) i første etasje. Velhuset har ikke internett-tilkobling.

Også utearealet i tilknytning til velhuset kan benyttes til arrangementer på dagtid og kveldstid fram til kl 21. Da må arrangementet avsluttes eller flyttes inn i velhuset for ikke å forstyrre naboenes kveldsro. Utearalet må ryddes etter bruk, og eventuell tekst eller annet som er skrevet på asfaltdekket i forbindelse med arrangementet, må fjernes. Merk at leietaker ikke har eksklusiv bruksrett til utearealet, og kan derfor ikke nekte andre å oppholde seg der.

Kveldsselskaper skal avsluttes senest kl 02 fredag og lørdag, eller senest kl 24 på en ukedag (se også reglene om lydnivå i post 2). Rydding kan pågå etter den tid.

Leietaker kan bruke alt inventar på kjøkkenet, som har glass med og uten stett, krus, bestikk og servise til tretti personer, samt kjøleskap, komfyr, kaffetrakter og oppvaskmaskin. Merk at velhuset ikke har kjeler og serveringsfat etc. Lokalet i andre etasje har også et nedtrekkbart lerret, men ingen prosjektor.

Velhuset har ikke musikkanlegg. Små musikkanlegg kan medbringes, men vi tillater ikke store anlegg som sprer lyden til hele nabolaget. Musikkanlegg kan kun benyttes innendørs, og ikke på utearealet. Der tillates kun korte innslag med levende musikk.

Grilling er kun tillatt på utearealet, og ikke i nærheten av velhuset eller under balkongen. Velhuset har ikke grill til utlån for leietaker.

Kun døra i første etasje skal benyttes til adkomst. Døra i andre etasje skal kun benyttes som rømningsvei, dette for å unngå unødvendig ferdsel på naboeiendommen.

2. Lydnivå

For selskaper/arrangementer fredag og lørdag kveld skal alle vinduer og dører – balkongdøra inkludert – holdes lukket etter kl. 23:00, og volumet på musikk som spilles, skal dempes slik at den ikke forstyrrer naboenes nattesøvn. Da skal det heller ikke være høyrøstet stemmebruk på balkongen eller aktivitet på utearealet. For selskaper og arrangementer på andre kvelder enn fredag og lørdag gjelder ovennevnte regler fra kl. 22:00.

Leietaker må sørge for at roping og høyrøstede samtaler når gjestene forlater selskapet, unngås. Gjestene må få beskjed om dette, samt om å lukke ytterdøra når de forlater selskapet.

3. Rydding

Etter arrangementet skal bordene ryddes og oppvasken tas. Vær nøye med å skylle vekk matrester o.l. før innstabling i oppvaskmaskinen, slik at den ikke tetter seg! Vasket bestikk etc. ryddes inn i skapene. Lokalet kan forlates når den siste maskinoppvasken er satt i gang.

All pynt o.l. skal fjernes, og bord som er flyttet på, settes tilbake slik de sto. Stoler settes i to stabler ved trappa. Gulvene skal feies og evt. søl på bord, stoler, benker og gulv tørkes vekk, slik at lokalet er klart til å gulvvaskes. Ved særlig skittent gulv og øvrig inventar kan ekstra godtgjørelse trekkes fra depositumet dersom ikke en høyere sats enn den vanlige er avtalt.

For kveldsselskaper skal velhuset være ferdig ryddet innen kl. 10 dagen etter selskapet hvis intet annet er avtalt. Hvis velhuset ikke er ryddet til kl. 10, blir automatisk kr 500 fra depositumet inndratt.

Søppel skal tas med fra velhuset og ikke etterlates i eller utenfor huset, da velhuset ikke har søppelkasse. Etterlatt søppel belastes depositumet.

På grunnlag av tilbakemelding fra vaskehjelpen og evt. ytterligere inspeksjon avgjøres det om hele eller bare deler, eventuelt intet, av depositumet tilbakebetales. Brudd på reglementet, også på pkt. 2 om lydnivå, fører til at hele eller deler av depositumet beholdes.

Leietaker står ansvarlig for alle skader på hus og inventar som oppstår grunnet uaktsom bruk/atferd, og er erstatningspliktig også for skadebeløp som overstiger depositumet.

4. Avbestilling

Merk følgende gebyr ved avbestilling:

  • Mer enn 30 dager til leiedato. Ingen gebyr.
  • Mellom 30 og 8 dager til leiedato. 50% av leiebeløpet belastes. Depositum refunderes.
  • 7 dager eller mindre til leiedato. Hele leiebeløpet belastes. Depositum refunderes.

Har du spørsmål/kommentar, gjerne ta kontakt med oss.

«Velet har sitt virkeområde på det sentrale Rodeløkka, som avgrenses av Helgesensgate i sør, Dælenenggata i nord, Trondheimsveien i øst og Gøteborggata i vest.» Bli medlem! Lei velhuset!

Rodeløkka Vel
Tromsøgata 22 B
0565 Oslo

Stiftet: 08.12.1953
Org. nr: 892 041 822

Rodeløkka Vel på Facebook

Diverse linker

Hjem » Velhuset » Regler velhuset