«Triangeltomta» er ryddet

Den ubebygde tomta som grenser mot Langgata 1 og Snippen 4, som vi i velet med flere kaller triangeltomta, har i årevis vært et ansamlingssted for hageavfall og annet søppel innimellom alle ugrasvekstene. Beboere i området har henvendt seg til velet med spørsmål om hva som kan gjøres med forsøplingen, både på triangeltomta og på den tilstøtende gangveien samt Rodes plass.

Tomtas juridiske eier er kommunen ved Eiendoms og byfornyelsesetaten (EBY), som ikke er kjent for å vedlikeholde sine mindre eiendommer. Velet tok derfor (i juni 2008) kontakt med administrasjonen i bydel Grünerløkka med en bønn om at rette vedkommende skjærer igjennom og sørger for en prompte generalopprydning av triangeltomta. Rette vedkommende kontaktet så bydels-Rusken, som gjorde kort prosess. I løpet av noen dager entret Ruskens maskin- krefter scenen og fikk kjørt bort alt avfallet samt planert tomta. Strøkent!

- Vi skal nå så gress på tomta, forteller seksjonsleder Tom Larsen i bydels-Rusken til Rode- løkka vel. Deretter vil vi ha jevnlig tilsyn med tomta. Vi har biler med ryddefolk som kan kontaktes ved behov. Men siden vi ikke kan holde øye med alt, er vi avhengig av henvendelser fra publikum. Det er bare å kontakte oss på gratis-telefonnummeret 800 49 055 eller på telefonnummer 23 42 31 20.

Tom Larsen legger ikke skjul på at ryddeoperasjonen var i største laget for en Rusken-operasjon å regne, og at han overveier å sende en regning til EBY. Velet har full forståelse for en slik tanke. En sittebenk eller to i regi av EBY synes Larsen også vil være på sin plass.

Videre ønsker Larsen å få Hafslund, som eier trafostasjonen vis-à-vis, til jevnlig å fjerne graffittien på veggene der, slik at også denne formen for forsøpling blir borte. I så fall kan området faktisk bli trivelig.

Larsen har forøvrig miljøstasjonen i Sofienbergparken som sitt ansvarsområde, og forteller at denne har hatt en formidabel økning i antall brukere siden den ble anlagt - fra 800 til 8500 besøk per år. Miljøstasjonen er et servicetiltak som mange av løkkas beboere har begynt å benytte seg av.

Triangeltomta må selges!
Da er det bare å håpe at triangeltomta under naboenes tilsyn blir til en pen og grønn flekk på Rodeløkka-kartet. Men, som velet har ment i over femten år, så er den beste og varige løsningen for triangeltomta at EBY selger den til en egnet utbygger. Tidligere har EBY unnskyldt seg med at de ikke har kapasitet til å selge en så liten tomt (!), men vi får håpe at de nå finner å kunne gjøre det likevel. Velet vil øve et fortsatt påtrykk her, gjerne i samarbeid med berørte naboer.

Tekst og foto: Morten Fastvold

«Velet har sitt virkeområde på det sentrale Rodeløkka, som avgrenses av Helgesensgate i sør, Dælenenggata i nord, Trondheimsveien i øst og Gøteborggata i vest.» Bli medlem! Lei velhuset!

Rodeløkka Vel
Tromsøgata 22 C
0565 Oslo

Stiftet: 08.12.1953
Org. nr: 892 041 822

Rodeløkka Vel på Facebook

Diverse linker

Hjem » Aktuelt » «Triangeltomta» er ryddet