Velhuset fikk sin Backer


Den norske maleren Henrik Backer (1865-1948), eller Hans Henrik Sartz Backer som var hans fullstendige navn, tegnet og malte en del motiver fra mellomkrigstidens Oslo. Mest kjent er hans store malerier fra Grønland anno 1928 som henger på Olympen (eller Lompa), en av byens kjente brune restauranter. Disse maleriene ble restaurert i 2007, da lokalet fikk en ansiktsløftning. Backer dekorerte også kafeen Tractøren i 1929 og den nå nedlagte Rosenborg kino i 1937.

Også Rodeløkka var Henrik Backer innom, noe tegningen over, utført med kullstift, vitner om. Under signaturen står årstallet 1936, og helt nederst har Backer skrevet «Fra Verksgaten på Rodeløkken». Tegningen måler 72 x 45 cm og henger i stua til en av malerens etterkommere, som er en gammel venninne av undertegnede. Hun har velvilligst lånt meg tegningen til avfotografering i en grafisk bedrift, og utskriften i full størrelse holder høy kunstreproduksjonskvalitet. Dermed har velhuset fått sin Backer i glass og ramme.

Morten Fastvold, 14. januar 2009

«Velet har sitt virkeområde på det sentrale Rodeløkka, som avgrenses av Helgesensgate i sør, Dælenenggata i nord, Trondheimsveien i øst og Gøteborggata i vest.» Bli medlem! Lei velhuset!

Rodeløkka Vel
Tromsøgata 22 C
0565 Oslo

Stiftet: 08.12.1953
Org. nr: 892 041 822

Rodeløkka Vel på Facebook

Diverse linker

Hjem » Historisk » Velhuset fikk sin Backer