Fela på Hersleb skole

av Alf Folmer

Etter krigen ble min klassekamerat fra Sofienberg skole, Knut Jørgensen, rektor på Hersleb skole. Han har fortalt om en fele som ble borte under krigen, og som kom til rette 43 år senere.

Da tyskerne okkuperte Norge i 1940, okkuperte de også skolene i bydelen vår. Skolene ble forlegning- er for tyske soldater. I vår bydel ble Grünerløkka skole den første mottagerplassen, der alle som bodde i bydelen måtte levere sine radioapparater, ryggsekker, telt og gummistøvler. Selv dro jeg dit med vår helt nye Radionette, som vi hadde kjøpt på avbetaling. Jeg så aldri snurten av den radioen igjen, som sammen med andre apparater havnet i Tyskland. Etter dette flyttet tyskerne inn på skolen.

Hersleb skole ble okkupert uten varsel. Lærerne måtte stikke uten å kunne ta med seg noe av sine eiendeler. Her lå en fele tilhørende Reidar Morset. Den var det kjæreste han eide, et over hundre år gammelt instrument han hadde arvet etter sin bestefar Ola Stugudal i Tydal. Så kom altså de tyske soldatene, som fylte hvert eneste klasserom på skolen.

En av dem som hadde køya si i musikkrommet, fant fela i et skap. Selv kunne han ikke spille. Han ga fela til kameraten August Mohme, som var musiker og tilhørte et symfoniorkester i Tyskland. Mohme ble stormende glad. Han forsto det var en fin gammel fele. Den ville han beholde.

Det ble stas på Hersleb skole. Mohme spilte til soldatenes store glede. Alt fra soldatenlieder fra Wehrmachts sangbok Morgen marschieren wir til Mozart-symfonier.Skolen var nå fullpakket med tyskere. Skolens elever fikk sin undervisning på forskjellige andre steder, Sofienberg menighetshus, Folkets hus, Dælenengens klubbhus, Deichmanske på Schous plass og i mange hjem. Barna fikk lære så mye som forholdene tillot. Når de gikk forbi Hersleb skole, så de tyske soldater stå i vinduene i deres gamle klasserom. I skolegården sto tyske militærbiler.

Untersturmführer August Mohme ble forflyttet til Nord-Norge, og tok med seg fela. Senere kom han med i et militærorkester og reiste med fela og orkesteret på kryss og tvers i hele Norge. Da freden kom i 1945, tok August Mohme den stjålne fela med seg hjem til Tyskland. Den hadde nå vært borte fra Hersleb skole i fem år. Den riktige eieren, Reidar Morset, begynte etter krigen å søke på alle tenkbare institusjoner uten resultat. Det dyrebare arvegodset hans var og ble borte og ble til slutt strøket fra den offentlige listen for forsvunne effekter.

I årene etter krigen var August Mohme i Tyskland med i forskjellige orkestre. Han turnerte og spilte på fela over hele Vest-Tyskland. Undertiden var Mohme blitt kristen, en sterkt troende baptist. Hver gang han tok i fela, fikk han angst og dårlig samvittighet. Det plaget ham dag og natt. Han forsto at han måtte levere den tilbake der han hadde fått tak i den, for å få fred i sin sjel.

Den 8. september 1983 kom et brev adressert til «Orchester der Hersleb skole» - fra August Mohme, Schaumburger Str. 27 i Porta Westfalica i Vest-Tyskland. Han skriver: Denne fiolinen volder meg så stor uro at jeg må sende den tilbake. Jeg «stjal» den nemlig da jeg var innkvartert på Hersleb skole i april 1940. Jeg ber dere dypt om å tilgi denne feilen.I papirene fra postverket sto det at en fele var sendt til skolen av en tysker. Rektor Knut Jørgensen hentet selv fela på Hovedpostkontorets tollavdeling. Der lå den i en langstrakt pakke. Etter 43 år var endelig fela kommet tilbake, og til slutt fant man rette eiermann. Fela ble sendt videre med fly til Reidar Morset, som nå bodde i Mebonden i Selbu. Til og med hakeputa, som i sin tid ble laget av Reidars mor Marit, var med.

- Jeg kan nesten ikke tro det er sant, sier Reidar Morset. Tårene står i øynene på ham mens han snur og vender på det gamle instrumentet som har vært borte i 43 år.


» Tilbake til Rodeløkka-veteranen Alf Folmer på gamle trakter

«Velet har sitt virkeområde på det sentrale Rodeløkka, som avgrenses av Helgesensgate i sør, Dælenenggata i nord, Trondheimsveien i øst og Gøteborggata i vest.» Bli medlem! Lei velhuset!

Rodeløkka Vel
Tromsøgata 22 C
0565 Oslo

Stiftet: 08.12.1953
Org. nr: 892 041 822

Rodeløkka Vel på Facebook

Diverse linker

Hjem » Historisk » Rodeløkka-veteranen Alf Folmer på gamle trakter » Fela på Hersleb skole