Rodeløkka-veteranen Alf Folmer på gamle trakter


Alf Folmer på gamle trakter for å snakke om sine oppvekstår på løkka. Her står han i Tromsøgata ved en av plakatene for møtet (foto: Morten Fastvold).

Rodeløkka-veteranen Alf Folmer, som vokste opp i Bergenegården ved Dælenenga idrettsplass på 1920-tallet, gjestet velhuset fredag 24. august 2007 for å snakke om sine oppvekstår og om sjokoladefabrikkene Freia og Bergenes tilblivelse og vekst her i strøket.

Alf jobbet blant annet som sjokoladegutt for Freia, og i de senere år har han skrevet noen artige epistler om liv og levnet fra denne tiden, som vi har fått publisere på siden «Historiske glimt».

Så inviterte vi ham i egen person, og Alf takket ja. Han tok turen fra Stockholm, der han nå bor, og ga oss et foredrag som ble svært godt mottatt blant de 33 frammøtte (sorry, alle dere andre, der gikk dere glipp av noe).

«En gård, en verden» kalte Alf sitt foredrag, og om han med sine 86 år er et stykke levende historie, var hans presentasjonsform topp moderne. Anekdotene ble nemlig ledsaget av bilder fra hans bærbare pc som via en projektor ble vist på et stort, medbragt lerret. Siden Alf helt siden ungdomstiden har vært en ivrig fotograf, fikk vi se mange av hans egne fotografier samt andre historiske bilder og faksimiler. For å bruke et ord som Alf sier ofte: Fantastisk!

Alf kaller seg kristianiagutt siden han ble født her i byen før navneendringen til Oslo i 1924. Etter krigen flyttet han til Sverige, der han giftet seg og har hatt et langt yrkesliv som arkitekt og avdelingsleder hos byplansjefen i Stockholm. Men han har jevnlig vært innom sine gamle trakter for å holde seg àjour med utviklingen.Dagen etter foredraget vandret Alf og undertegnede rundt på løkka for en siste oppdatering, og flere steder ble vi invitert inn til folk. Alf liker godt å se hvordan folk bor, og fotograferte flittig med sitt avanserte digitalkamera. Selv om mange husfasader er relativt uforandret siden 1920-tallet, er forskjellen mellom dagens bostandard og trang- boddheten fra Alfs oppvekst enorm, uten at vår gjest ble betenkt over det, snarere tvert imot. Han liker godt den «gentrifiseringen» han så og fikk dokumentert med sitt kamera.


Alf med sitt digitalkamera på visitt i Langgata 17. I 1987
ble bygningene tildelt Arkitekturvernprisen for Oslo


«Her lå huset for falne kvinner,» forteller Alf til velets leder Morten,
og peker på Langgata 33 ved fellesarealet.

Alf har stadig prosjekter på gang, og tok typisk nok turen innom Nasjonalbiblioteket i Oslo før han ankom løkka i sin Volvo stasjonsvogn. Der skulle han se igjennom mikrofilmer av avissider fra 1920-årene for å samle stoff til nye epistler, deriblant om et mord i Steenstrupsgate. Vel tilbake i Stockholm med minnebrikken full av relevante avissider kommer det nok flere saftige historier fra hans hånd.

LES ALF FOLMERS ARTIKLER

Alf Folmer har velvilligst gitt Rodeløkka vel lov til å legge et knippe av hans artikler om mellomkrigstidens Rodeløkka ut på vår nettside. (Artiklene var opprinnelig publisert 8. mars 2001 på www.birkelunden.no.)

Eldre artikler om Rodeløkka-veteranen Alf Folmer på gamle trakter

«Velet har sitt virkeområde på det sentrale Rodeløkka, som avgrenses av Helgesensgate i sør, Dælenenggata i nord, Trondheimsveien i øst og Gøteborggata i vest.» Bli medlem! Lei velhuset!

Rodeløkka Vel
Tromsøgata 22 C
0565 Oslo

Stiftet: 08.12.1953
Org. nr: 892 041 822

Rodeløkka Vel på Facebook

Diverse linker

Hjem » Historisk » Rodeløkka-veteranen Alf Folmer på gamle trakter